گفتگو با خانم ملیکا تیموری - رتبه 27 کارشناسی ارشد حسابداری

چه عاملی باعث شد که تصمیم بگیری برای ادامه تحصیل؟

قصدم از ابتدا ادامه تحصیل بود. موقعیت شغلی بهتر و همینطور اپلای کردن. از مرداد ماه با کلاس ها شروع کردم، همه کلاس ها را آمدم (مالی، صنعتی، ریاضی و آمار).
رشته لیسانسم حسابداری بود و حسابداری را دوست داشتم و به همین دلیل ادامه دادم.

نقاط قوت و ضعف خودت را در چه درس هایی میدیدی؟

من از ابتدا ریاضیم خیلی بود و کلاس رفتم تا دید کنکوری پیدا کنم، صنعتی ضعیف بودم و کلاس رفتم. مالی هم چون کسی نبود که سؤالهایم را بپرسم کلاس رفتم.

مدل و سبک مطالعه ای که داشتی به چه صورت بود؟

من یک دفترچه برنامه¬ریزی برای خودم درست کرده بودم. با تاریخ از 15 مرداد زده بودم و به ترتیب روزهای هفته، برای هر درس صفحه جداگانه اختصاص داده بودم. و تعداد تست¬هایم را نیز مشخص کرده بودم و در آخر هفته هم تعداد تست ها و ساعتهایم را جمع می زدم و سعی می کردم در گروه های تلگرامی درسی و مشاوره ای حضور داشته باشم که در جو کنکور قرار بگیرم.
من در کتابخانه درس می¬خواندم. اوایل برای درس مالی خیلی منابع متعدد خواندم که این خودش وقتم را خیلی گرفت. تابستان ریاضی و آمار با استاد جلو می رفتم و تست می زدم و جزوه می خواندم. و تست ها را با تایم می زدم از تابستان و جلوی هر تست نکته اش را می نوشتم.
مالی خیلی وقتم را گرفت و یک ماه طول کشید تا رویه ام را عوض کردم. برای درس صنعتی از یک منبع می خواندم و تست می زدم. برای مالی از مهر رویه ام را عوض کردم. شروع کردم به منبع خوانی و دیگر خلاصه ننوشتم.

برای درس آمار برنامه ات چی بود؟ چه پیشنهادی برای این درس داری؟

دوستانم تجربه کلاس را داشتند و به من هم توصیه کردند و با جزوه می آمدم جلو و روزی یک ساعت آمار می خواندم (آمار فرمول های زیادی دارد)، بهترین کار برای این درس روزی یک ساعت تا دو ساعت مطالعه است و اگر کلاس میایند با جزوه استاد پیش بروند، که کفایت میکنه کامل و تست هم از کتاب مشکی با زمان بزنند، مثلاً برای فصل یک، 1 هفته زمان بگذارند و تمام تستهایش را بزنند. جزوه را در یک ساعت بخوانند باقی طول هفته را تست بزنند.
من سرعتم خوب بود و فرمول ها را یاد گرفتم. روش درس دادن استاد به صورتی است که فرمول ها را یاد میگیری و من با تست ها کامل یاد گرفتم. همینطور سؤالات را از کانال می¬گرفتم و در تایم می زدم، کتاب که در بهمن ماه آمد هرچه در جزوه بود وارد کتاب کردم و آمار را از اول شروع کردم به خواندن.

برنامه ریزی که برای درس خواندن داشتی به چه صورت بود؟

من از 8 صبح شروع می¬کردم و آمار را از 8 تا 9 می خواندم، از 9 تا 12 یا مالی می خواندم یا ریاضی. 4 تا 6 صنعتی می¬زدم و بعدش زبان می خوندم. کلاس زبان رفتم و برنامه درسیم را خراب کرد ولی خیلی مفید بود اما در کنکور وقت نکردم زبان بزنم. ریاضی خیلی وقتم را گرفت و سر جلسه هنگ کردم. آمار فقط فصل آخر را نزدم چون خیلی برایش وقت نگذاشته بودم.
درس حسابرسی را خیلی ها گفتن از مهر شروع کن؛ من 2 ماه آخر حسابرسی خواندم مثل روش تیک8 خواندم و مهمترین فصل حسابرسی یعنی فصل 8 شروع کردم و با دقت خواندم و کامل حفظ می کردم. در آخر هفته تست می زدم. و کتاب CPA و 2000 تست را هم زدم. و جمعه ها کنکورها را می زدم.
فصل 6 و 7 و 5 را به ترتیب خواندم و با همان منوال تست هایش را نیز زدم و در آخر هم فصول 1 و 2 و 3 که از فصول آسان این درس است را خواندم و تست زدم. در کنکور نیز 78% زدم که خیلی راضی بودم از حسابرسی.

در مسیر درس خواندن ناامیدی سراغت اومد؟

من استرس گرفتم در آذر ماه چون در اولین آزمونم زبانم خیلی پایین بود که همین عامل به من استرس زیادی وارد کرد و سعی در جبرانش داشتم.

برای داوطلبینی که تصمیم دارند استارت بزنند، چه توصیه ای داری؟

از تابستان زبان و ریاضی و آمار رو بخوانند من سر جلسه کنکور فهمیدم که اگر 2 ماه برای درس مالی میگذاشتم کافی بود. (فقط امسال به این صورت بود نه سال های گذشته). اگر برگردم دوباره چندین رفرنس برای ریاضی و آمار و زبان می خوانم چون این دو درس خیلی تأثیرگذار بودن.
ریاضی و زبان و آمار را در تابستان تموم کنند و کلاس شرکت کنند و همراه با کلاس پیش بیایند و تست بزنند.

چه عاملی باعث موفقیت شد؟ انگیزه اصلی تو برای مطالعه چه چیزی بود؟

تک رقمی شدن قطعاً. من داخل دفترچه برنامه ریزیم نوشته بودم رتبه 1 و انگیزه خیلی قوی بود برام، خانواده ام خیلی انرژی و انگیزه می دادند، خیلی پشتم بودند، دائما به تک رقمی فکر می کردم. و همه هم این توقع را از من داشتند.

فکر می کردی این رتبه رو بیاری؟

خیر، فکر می کردم که خیلی بهتر بشم و واقعاً ناراحت شدم.

چه توصیه ای برای داوطلبینی که قصد شرکت در کنکور ارشد دارند داری؟

به هیچ عنوان به این فکر نکنند که صفر هستند، من خودم صفر بودم. رتبه شدن به این نیست که پیشینه داشته باشی به پشتکار است و خوب تحقیق کنند، رزومه رتبه برترها رو بخوانند و از برنامه ریزی آنها منابع و رفرنس ها را انتخاب کنند. وقت تفریح برای خودشان بگذارند، با برنامه درس بخوانند، اگر بدون برنامه بخوانند باعث می¬شه دی و بهمن خسته بشوند همچنین در فضای کنکور و کلاس کنکور بودن باعث می شود در جو کنکور قرار بگیرند.